kuchnia gastronomiczna

Co najczęściej podlega naprawie w urządzeniach gastronomicznych?

Regularny serwis urządzeń gastronomicznych pozwala na wykrycie różnych wad, które mogą przyczynić się do poważnych uszkodzeń i tym samym przestojów w działalności firmy. Sprzęt używany zgodnie z zaleceniami producenta rzadziej się psuje i zawsze jest gotowy do pracy. Każde urządzenie po dłuższym przestoju przed uruchomieniem trzeba dokładnie sprawdzić. W czasie regularnych przeglądów najczęściej wymienia się filtry i czyści skraplacz oraz sprawdza stan techniczny wszystkich elementów, które zużywają się w toku standardowej eksploatacji.

Urządzenia gastronomiczne poddawane są oddziaływaniu wielu różnych czynników, co bezpośrednio wpływa na naturalny proces ich zużywania. Przed naprawą zawsze dokonywane są dokładne oględziny i wykonywana jest próba działania, co pozwala na postawienie dokładnej diagnozy i sprawną naprawę.

Co psuje się najczęściej?

Urządzenia konwekcyjno-parowe pozwalają na gotowanie na parze, pieczenie, smażenie, grillowanie oraz wędzenie, – gorące powietrze wtłaczane jest przez wentylatory, a następnie przechodzi przez filtry oczyszczające i ponownie trafia do komory. Nasz serwis pieców konwekcyjno-parowych w Łodzi zawsze sprawdza stan filtrów i wentylatorów, co znacznie wydłuża żywotność urządzeń i pozwala na niezawodną pracę.

W urządzeniach chłodniczych najczęstszym problemem jest rozszczelnienie układu chłodzącego, co może wynikać na przykład ze zużycia uszczelek. Narażone na częste usterki są także sprężarki a o awarii świadczyć może obniżona wydajność sprzętu. W przypadku zmywarek psują się pompy spustowe, płaszcze wodne, hydrostaty i filtry. Objawem świadczącym o nieprawidłowej pracy zmywarki są niedomyte naczynia, co może wynikać ze zbyt niskiej temperatury lub problemów z pobieraniem i odprowadzaniem wody.